Türkçe slogan

Türk dilini öğreniniz; çünkü Türkler’in uzun süren saltanatları olacaktır.

Kaşgarlı Mahmut

Türkçe

“BUGÜNDEN SONRA DİVANDA, DERGAHTA, BARGAHTA, MECLİSTE, MEYDANDA VE HER YERDE, TÜRKÇE’DEN BAŞKA DİL KONUŞULMAYA...”
Karamanoğlu Mehmed Bey (1277)

TÜRK DİLİ, TÜRK MİLLETİ’NİN KALBİDİR; ZİHNİDİR.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1923)

OSMANLICA’DAN TÜRKÇE’YE OKURYAZARLIĞIMIZ
Bütün toplumlarda, dilin bir zenginleşme ve evrenselleşme süreci yaşadığı, bunun da okuryazarlık düzeyini etkilediği bilinir. Siyaset, teknoloji ve ekonomi alanlarında olduğu gibi, bilim konusundaki yenileşmeler de bunda önlenemez şekilde yönlendiricidir. Deve sırtında dört ayda aştığı alanı, at ile on beş günde geçenlerin, bu süreç otomobil ya da uçakla birkaç saate indirilince, etkilenmemesi mümkün değildi. 13. Yüzyıl’da tek resmi dil kabul edilen Türkçe’nin, başta Avrupa'nınkiler olmak üzere, bütün komşu dilleri etkilemesi doğaldı. Kutsal dil sayılan Arapça’nın, ikiyüzde bir okuryazar üretmesine karşılık, bizde yüzde sekiz-ona erişilmişti. Sonra o da, çağdaşlaşmanın zirvesine oturan Fransızca’dan etkilendi ve Osmanlıca diye anılır oldu. 21. Yüzyıl’da, Fransızca’yı da İngilizce aştı. Ama ikisi de fazla dayanamadı; bugün Amerikanca’nın etkileyişi ile mücadele içindeler. Şimdi biz de bilgisayar teknikleri çerçevesinde, çocuklarımızın yetişmesini izliyoruz...
Orhan Koloğlu

TÜRKÇE
Dilin kimliğini yitirmesi, başka dillerin boyunduruğu altına girerek canlılığını, kendi kendini yenileyen niteliğini kaybetmesi, aynı zamanda birleştirici ve bütünleyici özelliğini yitirmesi anlamına da gelmektedir. İşte bu yüzdendir ki Türkçe’nin güzelliklerine, zenginliklerine sahip çıkmak, gereken özeni göstermek, her yurtseverin birincil görevidir.
Prof. Dr. Suat Gezgin

TÜRKÇE'NİN GÜNCEL SORUNU
Dünyanın bütün dilleri, en gelişmiş, en köklü dilleri bile Amerikan kültürünün, giderek dilinin etkisine karşı önlemler düşünürken, Türkçe (başka birçok şeyde olduğu gibi) bu etkiye de hazırlıksız yakalandı. Osmanlıca ile henüz sorununu çözememişken, yüz-yüz elli yıldan beri uygarlaşmak adına benimsenen Fransızca'yı içine sindirmeye çalışırken, bunların üstüne bir de Amerikan İngilizce'si eklendi.
Feyza Hepçilingirler

DİL
Dil, her şey değildir, ama her türlü iletişimin temelidir. Duygularımızı, düşüncelerimizi dil ile anlatır, geçmiş ve gelecek arasındaki iletişim köprüsünü dil ile kurarız. Yüzlerce yıl önce yaşamış bilgeler, düşüncelerini bize dil ile ulaştırır, bizler de düşüncelerimizi yüzyıllar sonrasına dil ile aktarırız. Dil duygularımızı, düşüncelerimizi, inançlarımızı, kültürümüzü yansıtan bir aynadır. Bu nedenle ulusu ulus yapan unsarların başında dil gelir. Dilde birlik olmazsa, duygularda, düşüncelerde, inançlarda, kültürde birlik ve toplumda dirlik olmaz.
Mehmet Hengirmen

DİLİN İŞLEVİ
Baştan itibaren, dili yalnızca nesneleri adlandırmak için değil, daha da önemlisi öteki insanlara ve dışarıdaki dünyaya karşı, nasıl davranacağımızı bulmak için kullanırız. Her birey, küçük yaşta öğrendiği davranış kalıplarını, yalnızca öğrenmekle kalmayıp bunları anlamlandırmakta ve diğer kavramlarla bağlantı kurmaktadır.
Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya

DİLİN ÖNEMİ
Konfüçyüs’e bir gün sormuşlar: “Bir ulusun tüm yönetimi sana bırakılsaydı, ilkin ne yapardın?” diye. Konfüçyüs: “İlkin dilini düzeltirdim.” demiş; sonra da açıklamış: “Dil kusurlu olursa, kelimeler düşünceyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlığa kapılan halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”
Konfüçyüs

ANA DİLİMİZ
Ben yürürem yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
(Yunus, 13. Yüzyıl)

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
(Köroğlu, 16. Yüzyıl)

Bana kara diyen dilber
Gözlerin kara değil mi
Yüzünü sevdiren gelin
Kaşların kara değil mi
(Karacaoğlan, 17. Yüzyıl)

Birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
(Dadaloğlu, l8. Yüzyıl)

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
(Veysel, l894 doğumluydu.)

SAYISAL VERİLERLE DİL
Bir insanın zekası, bildiği kelimelerle orantılıdır. Batı dünyası, ilk eğitimden itibaren çocuklarına, çok zengin bir dil eğitimi veriyor. Resmi rakamlara göre, ABD’de ilk eğitimden geçen çocukların kitaplarındaki kelime sayısı 71 bindir. İngiltere ve Almanya’da 70 bin civarında; İtalya’da 33 bin, Suudi Arabistan’da 12.500 kelimedir. Türkiye’de ise, aynı eğitimden geçirdiğimiz çocuklarımızın kitaplarındaki kelime sayısı sadece 7 bindir. Bu 7 bin kelimenin de, çocuklarımız ancak yüzde 5’iyle konuşup düşünüyorlar.”
Anonim

TÜRKÇEDE ÖZ ve YABANCI KELİME SAYISI
Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde 111 bin 27 kelime bulunuyor. Bunun 14 bin 981’i yabancı kökenli.

Arapça 6467, Fransızca 5253, Farsça 1359, İngilizce 485, Rumca 400, Almanca 98, İtalyanca 89, Latince 78, Yunanca 48, Rusça 44, İspanyolca 33, Ermenice 24, Slavca 24, Soğdca 24, Bulgarca 19, Japonca 9, Macarca 9, Korece 1, İbranice 7, Moğolca 4, Portekizce 3, Norveç 2, Fince 2, Arnavutça 1
(Toplam 14 bin...)
Yavuz Bülent Bakiler

ÖZDEYİŞLER
Türkçe’ye özen gösterenlerin, onu doğru ve güzel konuşan ve yazanların sayısı, gittikçe azalmaktadır.
Şiar Yalçın

Eğitimin amacı: 1) İnsanı kendine ve toplumuna değer katacak bir düzeye getirmek, 2) Bir milletin geçmişiyle geleceği arasında sağlam köprüler oluşturarak, geçmişine dayanan ve geleceğe hazırlanan gençler yetiştirmektir.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de “yabancı dillerin boyunduruğundan” kurtarmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçü olmanın temel şartı, Türk Dili’ne, Atatürk’ün, “Türk Kültürü içinde çağdaşlaşmak” ana ilkesine sahip çıkmaktır.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Türkçe, bizim için ekmek ve su kabilinden bir hayati madde değil, bu toplumun içindeki varlığımızın sebep ve hikmetidir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Annenden öğrendiğinle yetinme çocuğum; Türkçe’ni geliştir. Dilimiz öylesine güzel ki, durgun göllerimizde duru, akarsularımızda coşkulu... Ne var ki çocuğum, güzellik de bakım ister.
Rıfat Ilgaz

Türkçem benim, ses bayrağım.
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kelimeler asırların ve asırlarca o kelimeleri konuşan, onlarla duyan, düşünenlerin; onlarla seven ve sevilenlerin yaratıp güzelleştirdiği, beğenip Türkçeleştirdiği canlı, ruhlu ve musikili varlıklardır.
Nihat Sami Banarlı

Bizim ana dilimiz, bir denizdir. Dibinde gün görmemiş inciler yatar; üstünde ise bin bir rengin çalkantısı vardır.
Doğan Naci Aksan

Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet, ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir.
Charles Eliot

Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.
Friedrich Schiller

Çok söz hayvan yüküdür.
Yunus Emre

Düşmanın tatlı sözüne aldırma; bal içine zehir katılmış olabilir.
Şirazlı Sadi

Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.
Fatih Sultan Mehmet

İyi bir konuşma, mantık zincirinden uzaklaşmayan fakat gerekirse duygulara hitap eden bir konuşmadır.
Nüvit Osmay

Bir avuç kelime kıtaları birbirinden ayırır, yer sarsıntısı gibi. Uçurumlara köprü kuran cümleler de vardır.
Cemil Meriç

Az konuşmak iyidir; fakat derli toplu olmak şartıyla.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Dilinizi daima iyi kullanınız o, sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.
Hz. Ali (RA)