Özgeçmiş slogan

Hayat bir nefestir, aldığın kadar…
Hayat bir kafestir, kaldığın kadar...
Hayat bir hevestir, daldığın kadar.

Hz. Mevlâna

Özgeçmiş

PROF. DR. ATİLLA GİRGİN

(İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Öğretim Üyesi)

1946 yılında İzmit’te doğan Atilla Girgin, 1965’te (yaş 19), Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 1969 (yaş 23) yılında da Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

1968 yılında (yaş 22), üniversite öğrencisiyken Anadolu Ajansı’nda gazeteciliğe başlayan Girgin, 1973’te (yaş 27) devlet bursu kazanarak Fransa’ya gitti. Girgin Paris’te, Sorbonne Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğrenim görürken, bir yandan da Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) Şirketi’nde yöneticilik stajı yaptı.

1975 yılında (yaş 29), Anadolu Ajansı’nda gazeteciliğe yeniden başlayan Atilla Girgin, 1985 yılı başında (yaş 39), “Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü” görevine getirildi. Girgin, 1987 yılında da (yaş 41) İ. Ü. Basın Yayın Yüksekokulu’nda mesleki dersler vermeye başladı.

Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü olarak 8.5 yıl çalıştıktan sonra, 23 Temmuz 1993’te (yaş 47), TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na getirilen Girgin, sağlık nedenleriyle bu görevden ayrılınca, 3 Ocak 1994 tarihinde (yaş 48), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı.

1997 yılında (yaş 51), Marmara Üniversitesi’nde "Cumhuriyet Döneminde Türkiye’deki Yerel Basının Gelişmesi" konusunda yüksek lisans, 2000 yılında da (yaş 54) bu kez İstanbul Üniversitesi’nde “Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i” konusunda doktora yapan Atilla Girgin, 07.02.2002 tarihinde (yaş 56) doçent oldu.

18.10.2007 tarihinde (yaş 61) profesörlüğe atanan Girgin, 15.02.2011 tarihinde (yaş 65) Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden emekliye ayrıldı.

Girgin ayrıca 2013 yılı başında, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ders vermeye başladı. Atilla Girgin, 3 Haziran 2013 tarihinde de (yaş 67) adı geçen fakültenin Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanlığı'na kadrolu olarak atandı. Prof. Dr. Girgin, halen aynı bölümde görevini sürdürüyor.

VERDİĞİ DERSLER
Ajans Haberciliği, Cumhuriyet Dönemi Türk Gazetecileri, Gazeteciliğe Giriş, Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Gazetecilikte Araştırma Yöntem ve Süreçleri, Haber Merkezinde Medya Çalışmaları, Haber Yazmak, Haber Yazma Teknikleri, Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar, Küresel Habercilik, Medya Eleştirisi, Medyada Dil Kullanımı, Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Temel Gazetecilik, Toplumsal Yaşam Kuralları, Türk Medyasının Tarihsel Gelişimi, TV Habercilik ve Programcılığına Giriş, Türkiye’de Yerel Basın, Uluslararası İletişim ve Haber Ajansları, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, Yerel Gazetecilik, Yurttaş Gazeteciliği.

AKADEMİK ÜNVANLAR
Öğr. Gör. İstanbul Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 1987-
Öğr. Üye. Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 1994-2014.
Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 2001-2002.
Doç. Dr. Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 2002-2007.
Prof. Dr. Marmara Üniversitesi (İletişim Fakültesi) 2007- 

AKADEMİK YILLAR
İstanbul İletişim 1987-1988'den 2016-2017'ye= 30 yıl (Devam ediyor.)
Marmara İletişim 1994-1995'ten 2013-2014'e= 19 yıl (Sona Erdi.)
Yeditepe İletişim 1998-1999'den 2015-2016'ya= 17 yıl (Sona Erdi.)
İ. Aydın İletişim 2013-2014'ten 2016-2017'ye= 4 yıl (Devam ediyor.)

YAZDIĞI KİTAPLAR
Girgin. A., Düşünürler, Düşünceler ve Yüzleşmeler. Der’in Yayınları, İstanbul, 2016.
Girgin. A., Haber Yazmak. (4. Baskı) Der Yayınları, İstanbul, 2013.
Girgin. A., Türkiye’de Yerel Basın. (3. Baskı) Der Yayınları, İstanbul, 2009.
Girgin. A., Gazeteciliğin Temel İlkeleri. Der Yayınları, İstanbul, 2008.
Girgin. A., Söyleşi mi? Röportaj mı? Der Yayınları, İstanbul, 2007.
Girgin. A., Haber Yazmak. (3. Baskı) Der Yayınları, İstanbul, 2005.
Girgin. A., Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i. (Genişletişmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Baskı). İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2003.
Girgin. A., Haber Yazmak. (2. Baskı) Der Yayınları, İstanbul, 2002.
Girgin. A., Uluslararası İletişim, Haber Ajansları ve A.A. Der Yayınları, İstanbul, 2002.
Girgin. A., Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik. İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2001.
Girgin. A., Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i. İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000.
Girgin. A., Haber Yazma Teknikleri. İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.
Girgin. A., Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1997.

 “GAZETECİ OLMAK ÖNCE ADAM OLMAK DEMEKTİR”
Atilla Girgin ayrıca, 2003 yılının başında, mesleki ve özel anılarından oluşan 41 öykülük “Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir” adlı bir kitap yayımladı. Söz konusu kitap 2008 yılında, genişletilmiş olarak 2. kez basıldı.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Girgin. A., “La Premiere Agence d’Information Dans Le Monde: Havas”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001. 12. sayı
Girgin. A., “Uluslararası Haber Ajansları”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001. 12. sayı.
Girgin. A., “Associated Press”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001. 11. sayı.
Girgin. A., “Haber Ajansı” (Agence de Presse) (News Agency), Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, 2001. 2. sayı.
Girgin. A., “Tarafsızlık” Marmara İletişim, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 2001. 11. sayı.
Girgin. A., “Haber”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2000. 10. Sayı
Girgin. A., “Konuşma Yöntemi”, Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi, 2010.16. Sayı.
Girgin. A., “Gazeteci İçin Konuşmak”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2005. 23. sayı.
Girgin. A., “Yazılı İletişimde Dil”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2005. 21. sayı.
Girgin. A., “Röportaj-Mülakat-Söyleşi” (Bölüm II), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004. 20. sayı.
Girgin. A., “Röportaj-Mülakat-Söyleşi” (Bölüm I), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2004. 19. sayı.
Girgin. A., “Yaygın (Ulusal) Basında Haber Fotoğraf Sayıları ve Konuları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003. 18. sayı.

BİLİMSEL TOPLANTILARDA BASILAN BİLDİRİLER
Girgin. A., “Türk Basını’nda Aktöre”, 2. İletişim Kongresi. İstanbul 2001.
Girgin. A., “Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu” Kitle İletişim Araçlarının Demokratik Rejimlerde Ülke Yararına Uyarlanması Paneli. İstanbul 1994.

TEZ DANIŞMANLIKLARI
Pekün. B., “Türkiye'de Reklam Müziğinin Folklorik Anlamda Temsiliyeti”, Marmara Üniversitesi, 2005.
Tokan F., “İstanbul'daki Azınlık Gazetelerinin Yerel Gazeteciliğin Gelişimine Etkileri”, Marmara Üniversitesi, 2005.
Özay. S., “Türkiye'de Yerel Basının Gelişmesi ve Demokrasiye Etkisi”, Marmara Üniversitesi, 2005.
Çağlak. E., “Basın Etiği Kapsamında Gizli Kamera Kullanımı ve Haberciliğin Arena Programı Örneği ile İrdelenmesi” Marmara Üniversitesi, 2006.
Arvas. İ. S., “II. Meşrutiyet'ten Bugüne Merkez Sağ Partileri, Merkez Sağ Gazeteleri: Yeni Şafak İncelemesi” Marmara Üniversitesi, 2006.
Uyanık. F., “Türkiye'nin AB Görsel İşitsel Politikalarına Uyum Çabaları” Marmara Üniversitesi, 2006.
Gökmen. M., “Demokrasilerde Baskı Grupları ve Basın Meslek Örgütleri” Marmara Üniversitesi, 2006.
Kumbasar. B., “İstanbul'da Yayımlanan Gazetelerde Sağlık Haberleri” Marmara Üniversitesi, 2006.
Arı. B., “Gırgır ve Leman dergileri Örneğinden 1980 Sonrası Mizah Basını ve Muhalefet Anlayışı” Marmara Üniversitesi, 2008.
Başaran Taş. E., “Türkiye'de Çocuk Dergilerinin Çocuk Eğitimine Katkısı ve Milliyet Kardeş Dergisi” Marmara Üniversitesi, 2008.
Kırlı. S., “Türk Yazılı Basınında Görselliğin Yeri ve Basın Fotoğrafçılığındaki Teknolojik Gelişmeler” Marmara Üniversitesi 2009.
Tunalı. N., “Yüksek Tirajlı Gazetelerde Çevre Haberciliği” Marmara Üniversitesi, 2009.
Baran. E., “Süleyman Demirel Dönemi Karikatürlerde Karşılaştırmalı Siyasi Söylem Analizi” Marmara Üniversitesi, 2009.
Erol. Ö., “Aile İçi Şiddete Son Kampanyası ve Kadına Yönelik Şiddet Haberleri Analizi” Marmara Üniversitesi, 2010.

İDARİ GÖREVLER
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013-2016.
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003-2006.
Gazetecilik Bölümü Başkan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2004.
Genel Yayın Yönetmeni, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (MİHA), 2001.
Genel Yayın Yönetmeni, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (YİHA), 1998-2000.
Genel Yayın Koordinatörü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı (MİHA) 1994-1998.
Görüntülü Haber Dairesi Başkanı, Anadolu Ajansı, 1993.
Genel Müdür Danışmanı, Anadolu Ajansı, 1993.
Haber Dairesi Başkanı, TRT, 1993.
İstanbul Bölge Müdürü, Anadolu Ajansı, 1985-1993.
Başkanlık Danışmanı, Işıklar Holding, 1982-1985.
İç Haberler Müdür Yardımcısı, Anadolu Ajansı, 1978-1982.
İç Haberler İstihbarat Şefi, Anadolu Ajansı, 1975-1978.
Belediye Başkanı Danışmanlığı, Ankara Belediyesi, 1971-1973.

ÖDÜLLER
Hizmet Teşekkür Belgesi, İstanbul Valiliği, 2012.
Teşekkür Belgesi, İstanbul Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği, 2011.
Teşekkür Belgesi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR), 2011.
Teşekkür Belgesi, Batman Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti, 2009.
Teşekkür Belgesi, Basın Konseyi, 2009.
Teşekkür Belgesi, Marmara Üniversitesi, 2009.
55. Yıl Anı Plaketi ve Teşekkür Belgesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2005.
Teşekkür Belgesi, Uluslararası Polis Birliği (International Police Association), 2001
Üstün Başarı Ödülü, Marmara Üniversitesi, 1997.
Yılın Gazetecisi Ödülü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 1981-1982.
Yılın Gazetecisi Ödülü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 1980-1981.
Yılın Gazetecisi Ödülü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 1979-1980.
Yılın Gazetecisi Ödülü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 1978-1979.