Makaleler Slogan

Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık, yanlışlığı kabul ve düzeltmekle ölçülür.

Einstein

Makaleler Başlık

Makaleler

Abstract
Le reportage, c’est le contact avec l’événement et les hommes. Le journaliste se laissera impressionner comme une plaque photographique. Les cinq sens en alerte, il observera le spectacle qui est devant lui en s’y...

Yazının Devamı

Mülakat
Öte yandan, birçok sözlükte, İngilizce “interwiew” kelimesinin karşılığı olarak, ne yazık ki “mülakat”, “görüşme” ve “röportaj” kelimeleri birlikte sıralanmaktadır. (Fransızca entrevue: 1. [Kararlaştırılmış] Buluşma. 2. Görüşme, mülakat.)
Şimdilerde yerini, “söyleşi” kelimesine bırakmakta olan mülakat,...

Yazının Devamı

Abstract
Cet article a le but de vous informer sur le nombre et la diversité des nouvelles et des photos publiées dans 25 journaux turc nationaux. (journaux vendus a chaque coin du pays) (Akşam, Cumhuriyet,...

Yazının Devamı

ATATÜRK’ÜN DEĞERLİ MİRASLARINDAN BİRİ: ANADOLU AJANSI (A.A.)

Doç. Dr. Atilla GİRGİN M.Ü. İletişim Fakültesi

“Anadolu Ajansı Türkiye’nin sesini bütün dünyaya duyuracaktır. ”

 Mustafa Kemal Atatürk 

Anadolu Ajansı, Osmanlı topraklarının işgal altında olduğu yıllarda, Kuvayi Milliye...

Yazının Devamı

La véritable première agence d’information sur le monde est Havas qui avait été fondée avec un objectif commercial. Charles-Louis Havas (1783-1858), l’un des anciens actionnaires du journal de La Gazette de France, est devenu à...

Yazının Devamı

Uluslararası iletişimin temel direği sayılan haber ajansları, kitle iletişim araçları için hızlı haber akışını sağlayan son derece önemli kuruluşlardır. Çünkü ellerinde bulundurdukları teknolojik olanakların üstünlüğü nedeniyle haber alma, toplama ve yayma işlemlerini, öteki kitle iletişim...

Yazının Devamı

Özet
“Haber Ajansı” başlıklı bu makalenin hazırlanmasındaki amaç kitle iletişim araçlarının ana haber kaynağı olan haber ajanslarını tanımlamaktır.
Bu çerçevede çalışmada, öncelikle haber ajanslarının kuruluş dönemindeki toplumsal gelişmeler gözden geçirilmiştir.
Çalışmanın daha sonraki bölümünde geçerli...

Yazının Devamı

Yunan Filozofu Aristoteles’e göre, insan toplumsal bir varlıktır. Bu toplumsallığın önemli bir yanını da, bireyin siyasal yaşam içindeki varlığı oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla insan, içinde doğduğu yaşadığı, kısacası var olduğu toplumun ürünüdür ve ancak o...

Yazının Devamı

Eski Yunan’dan bu yana “ahlak” kavramı üzerinde çok düşünülmüş, çok tartışılmıştır. Aslında ahlak kavramı, sosyolojik anlamda düşünüldüğünde, bireylerin karmaşık toplum yapısı içinde uyumlu bir biçimde yaşamaları için temel oluşturmaktadır. Ancak ortak toplumsal ahlak kurallarından oluşan...

Yazının Devamı

Abstract
The Associated Press is the oldest and largest news organization in the world, serving as the source of news, photos and graphics and information for more than a billion people a day, with more...

Yazının Devamı