Makaleler Slogan

Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık, yanlışlığı kabul ve düzeltmekle ölçülür.

Einstein

Makaleler Başlık

Makaleler

Türkiye'de Yerel Basın ve Resmi İlan (B) (Türkiye'de Yerel Basın - İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2007.)

Devlet’in 150 Milyon Yeni Türk Lirası
İstanbul’da yayımlanan ya da “yaygın basın” sayılan 43 gazetenin (Bu sayı 2005 yılında Birgün’ün eklenmesiyle 44’e yükselmiştir). Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları resmî ilan tutarı: (resmî ilan, mecburi aracılık, hususi ilan ve reklam) tutarı 2003 yılında 41.956.034.915.831 YTL., 2004 yılında ise 50.763.598.822.042 YTL.dir.
Bu tutar 2005 yılında 52.377.745.43 YTL.’ye ulaşmıştır (Tablo 1).

Tablo 1: İstanbul’da Yayımlanan Gazetelere 2005 Yılı’nda Dağıtılan Resmî İlanlar

  Resmî İlân Mecburi
Aracılık
Hususî İlân
ve Reklâm
Toplam
Akşam 1.327.872,50 923.057,61 -- 2.250.930,11
Anadolu’da Vakit 1.086.816,25 200.693,92 -- 1.287.510,17
Ayrıntılı Haber 227.132,78 -- -- 227.132,78
Bizim Anadolu 435.921,23 -- -- 435.921,23
Bizim Gazete 314.281,60 423,73 -- 314.705,33
Bugün 851.711,25 542.818,70 -- 1.394.529,95
Cumhuriyet 985.367,50 297.829,09 -- 1.283.196,59
Çağdaş Ulus 196.905,48 -- -- 196.905,48
Dokuz Sütun 549.207,39 -- -- 549.207,39
Dünya 552.987,50 484.821,79 -- 1.037.809,29
Ekonomi 277.226,67 -- -- 277.226,67
Gazete 34 227.714,17 2.208,00 -- 229.922,17
Gözcü 811.877,50 217.736,30 -- 1.029.613,80
Günboyu 539.995,24 -- -- 539.995,24
Güneş 995.887,50 37.777,19 -- 1.033.664,69
Halka ve OlaylaraTercüman 722.098,75 94.984,25 -- 817.083,00
Halkın Gazetesi Birgün 311.147,36 450,00 -- 311.597,36
Hürriyet 1.148.470,00 5.883.709,06 480,00 7.032.659,06
Hürses 369.099,62 89.001,05 -- 458.100,67
İstanbul 264.501,66 4.293,00 -- 268.794,66
İstiklal 226.785,98 -- -- 226.785,98
Milli Gazete 944.030,19 59.232,83 -- 1.003.263,02
Milliyet 1.180.452,50 2.567.167,54 1.600,00 3.749.220,04
Ortadoğu 419.553,15 1.000,00 -- 420.553,15
Önce Vatan 464.265,45 -- -- 464.265,45
Posta 1.099.322,50 600.309,86 -- 1.699.632,36
Radikal 914.032,50 325.808,12 -- 1.239.840,62
Referans 513.524,92 125.220,66 -- 638.745,58
Sabah 910.870,00 3.726.357,45 -- 4.637.227,45
Son An 225.974,21 -- -- 225.974,21
Son Saat 273.550,87 -- -- 273.550,87
Star 1.125.677,50 967.541,79 -- 2.093.219,29
Takvim 773.192,50 206.732,16   979.924,66
Tünaydın 226.457,00 -- -- 226.457,00
Türkiye 1.265.782,50 1.309.321,39 139.292,34 2.714.396,23
Türkiye’de Yeniçağ 995.791,25 11.595,81 -- 1.007.387,06
Vatan 1.318.227,50 1.949.080,83 -- 3.267.308,33
Yeni Asya 475.316,97 9.498,47 -- 484.815,44
Yeni Devir 227.579,00   -- 227.579,00
Yeni Mesaj 294.138,27 2.324,00 -- 296.462,27
Yeni Nesil 225.063,02 -- -- 225.063,02
Yeni Şafak 1.148.827,50 942.980,49   2.091.807,99
Yenigün 225.615,50 1.491,00   227.106,50
Zaman 1.149.185,00 1.831.469,27   2.980.654,27
Toplam 28.819.437,73 23.416.935,36 141.372,34 52.377.745,43

Basın İlan Kurumu’nun şubesi bulunan yerlerde, 2004 yılında dağıtılan resmî ilan tutarı 41.828.720.140.000 YTL.’dir. Basın-İlan Kurumu’nun bulun¬duğu illerdeki gazetele¬rin 2004 yılında aldıkları resmî ilanların dökümü şöyledir:
“Ankara (11 gazete) 5.753.513.455.000 YTL., İzmir (5 Gazete) 2.991.734. 650.000 YTL., Adana (9 Gazete) 1.372.794.450.000 YTL., Bursa (4 gazete) 1.896.600. 225.000 YTL., Konya (6 gazete) 1.317.128.210.000 YTL., Gaziantep (15 Gazete) 681.005.800.000YTL.”(Tablo 2)

Tablo 2: Basın İlan Kurumu’nun Şubeleri Bulunan Yerlerde Yayımlanan Gazetelerin 2004 Yılında Yayınladıkları Resmî İlanlar

İstanbul Gazeteleri

Akşam 1.253.702.500.000
Anadolu’da Vakit 898.769.500.000
Ayrıntılı Haber 224.419.800.000
Bizim Anadolu 349.781.075.000
Bizim Gazete 252.503.675.000
Bugün 865.257.000.000
Cumhuriyet 196.0 10.425.000
Çağdaş Ulus 331.667.870.000
Dokuz Sütun 1.211.032.500.000
Dünya 498.731.000.000
Ekonomi 156.495.475.000
Gazete 225.227.325.000
Gözcü 931.168.100.000
Günboyu 439.737.900.000
Güneş 1.087.782.400.000
Halka ve OlaylaraTercüman 558.405.000.000
Halkın Gazetesi Birgün 1.479.954.500.000
Hürriyet 227.101.300.000
Hürses 277.864.500.000
İstanbul 277.864.500.000
İstiklal 222.944.450.000
Milli Gazete 419.737.920.000
Milliyet 1.334.813.600.000
Ortadoğu 505.784.875.000
Önce Vatan 326.449.200.000
Posta 1.186.213.800.000
Radikal 415.689.750.000
Referans 360.499.450.000
Sabah 1.388.431.000.000
Son An 225.152.500.000
Son Saat 185.016.375.000
Star 1.122.560.050.000
Takvim 1.175.165.900.000
Tünaydın 222.982.875.000
Türkiye 1.309.694.000.000
Türkiye’de Yeniçağ 854.079.000.000
Vatan 1.306.086.500.000
Yeni Asya 449.745.450.000
Yeni Devir 224.118.075.000
Yeni Mesaj 302.836.375.000
Yeni Nesil 227.188.325.000
Yeni Şafak 1.254.274.100.000
Yenigün 223.572.635.000
Zaman 1.1 07.295.300.000
Toplam 27.815.943.350.000

Ankara Gazeteleri

Belde 871.715.250.000
Tasvir 460.868.730.000
Anayurt 617.841.700.000
Günlük Haber 538.874.500.000
24 Saat 626.973.200.000
Ankara Ticaret 372.339.250.000
Ekonomik Yorum 370.574.025.000
Olay 464.774.350.000
Son Söz 528.395.900.000
Ankara İl 533.136.050.000
Gündem 368.020.500.000
Toplam 5.753.513.455.000

İzmir Gazeteleri

Ege Telgraf 415.271.125.000
Yeni Asır 1.193.686.500.000
Ticaret 416.916.550.000
Yeni Ekonomi 326.477.150.000
Haber Ekspres 639.383.325.000
Toplam 2.991.734.650.000

Adana Gazeteleri

Bölge 149.913.900.000
Ekspres 191.217.675.000
Toros 192.679.675.000
Yeni Adana 119.656.525.000
Zirve 184.541.150.000
Medya Yenigün 138.517.175.000
Gün-Aydın 188.793.375.000
Çukurova Merhaba 174.069.975.000
Adana 5 Oca 33.405.000.000
Toplam 1.372.794.450.000

Bursa Gazeteleri

Bursa Hakimiyet 586.953.100.000
Olay 586.576.725.000
Bursa Haber 406.804.250.000
Kent 316.266.150.000
Toplam 1.896.600.225.000

Konya Gazeteleri

Konya Postas 234.577.540.000
Merhaba 265.784.105.000
Yeni Meram 265.764.530.000
Anadolu Manşet 199.150.775.000
Hakimiyet 291.361.010.000
Yeni Konya 60.490.250.000
Toplam 1.317.128.210.000

Gaziantep Gazeteleri

Gaziantep Bulvar 42.148.775.000
Doğuş 49.826.125.000
Gaziantep Ekspres 48.302.450.000
Gaziantep 27 49.447.500.000
Gaziantep'e Günaydın 49.686.825.000
Güncel 60.490.250.000
Gaziantep Güneş 50.034.200.000
Haber 44.392.050.000
Metropol 43.070.750.000
Olay 50.499..800.000
Sabah 46.850.250.000
Yeni Gap 39.754.250.000
Gaziantep'te Yenigün 48.682.850.000
Gaziantep'te Zafer 43.605.275.000
Gaziantep Oluşum 27.123.500.000
Toplam 681.005.800.000
GENEL TOPLAM 41.828.720.140.000

2004 yılında, Basın İlan Kurumu’nun şubelerinin bulunmadığı illerdeki gazetelere (422) 37.331.3436.235.048 YTL., ilçelerdeki gazetelere (453) ise 13.928. 610.051.169 YTL. Olmak üzere 51.260.046.286.217 YTL. tutarında resmî ilan dağıtılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3: Basın İlan Kurumu’nun Şubelerinin Bulunmadığı Yerlerde 2004 Yılında Yayınlanan Resmî İlanlar

İl Adı Gazete Resmî İlan Gazete Resmî İlan
Adana - Kurum Şubesi (11) 124.057.058.175
Adıyaman (4) 284.836.300.000 (7) 107.116.424.000
Afyonkarahisar (13) 545.248.000.000 (8) 179.612.000.000
Ağrı (2) 87.000.000.000 (2) 51.700.000.000
Amasya (4) 249.476.520.000 (7) 218.207.285.000
Ankara   Kurum Şubesi (14) 180.060.000
Antalya (12) 1.133.471. 754.625 (24) 862.889.604.910
Artvin (5) 346.949.187.000 (5) 114.626.184.000
Aydın (7) 489.272.395.000 (19) 716.807.098.160
         
         
         

Bu makale kaleme alındığında: Basın İlan Kurumu’nun şubesi bulunan ya da bulunmayan yerlerdeki gazetelerde, 2005 yılında yayımlanan resmî ilan tutarları henüz açıklanmadığından bu artışın, İstanbul’da dağıtılan resmî ilanlardaki (2004’ten 2005’e) kadar gerçekleşmiş olabileceği var sayı¬mından hareket edilmiştir.
Buna göre, Basın İlan Kurumu’nun şubesi olan yerlerde, bir önceki yıla oranla 2005 yılı resmî ilanlarının 42.980.581.000 YTL. (yüzde 3 artış) olduğu varsayılmıştır.
Aynı şekilde Basın İlan Kurumu’nun şubesi bulunmayan yerlerde bir önceki yıla oranla 2005 yılı resmî ilanlarının 52.797.847.000 YTL. (yüzde 3 artış) olduğu öngörülmüştür.
Görüldüğü gibi Devlet’in 150 milyon’u aşkın Yeni Türk Lirası, yaygın basın da dahil olmak üzere 1.000’e yakın gazeteye dağıtılmaktadır.

Ağırlıklı Destek, Okunan Gazetelere Değil
Ama ne yazık ki, ağırlıklı olarak yerel basına yöneltilen bu mali destek, nesnel ölçütlere rağmen, okunan gazetelere değil de, ya resmî ilan geliri elde etmek, ya prestij ya politik ya da “tam sınıflandırılamayan özel amaçlarla” basılan; satılmak ne kelime, tezgah üstüne bile çıkarılmadan “özel dağıtıma tabii tutulan” gazeteler arasında bölüşülmektedir.
Yukarıda birkaç örnekle dile getirilen sonuçlar, Türkiye’de iki tür yerel gazete sahibi, patronu ya da yöneticisi bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan bir bölümü “her türlü koşulda gazetecilik yapmaya çalışan çok küçük sayı ve orandaki idealistler”dir. Ötekiler ise “resmî ilan gelirlerinden yararlanmak yoluyla gazetecilik dışında değişik amaçlarını gerçekleştiren çıkarcılardır”.