Makaleler Slogan

Yanlış yapmayan insan yoktur.
İnsanlık, yanlışlığı kabul ve düzeltmekle ölçülür.

Einstein

Makaleler Başlık

Makaleler

Yerel basın, ülkenin çeşitli yörelerinde, özellikle büyük kentler dışındaki yerleşim birimlerinde, il, ilçe ve beldelerde, günlük, haftalık ya da daha fazla aralıklarla yayımlanan, yayımlandıkları yörenin haberlerini veren, sorunlarını dile getiren, halkın isteklerini ilgililere aktarmayı hedefleyen...

Yazının Devamı

Düşünme, duyma, hayal kurma, davranış ve hareketler, benliğin dışına sözcükler yoluyla aktarılır. İletişim, insanoğlunun varolduğundan bu yana kendini karşı tarafa anlatma ve yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını paylaşma çabasıdır. Özellikle basın-yayın alanında çalışanlar için konuşmak, mesleklerinin önemli...

Yazının Devamı

Kültür, Dil ve Üslup
Dil en mükemmel anlatma ve anlaşma aracı konuşma ise bu araçla gerçekleştirilen ve benzeri hiç bir canlıda görülmeyen en ileri iletişim yöntemidir. Dili kullanma yani konuşma her şeyden önce kültürle ilintilidir....

Yazının Devamı

Giriş

Basının temel işlevi, yaşanan çevre, toplum, ülke ve de uluslararası ortamdaki gelişen olaylara ilişkin haberlerle bireyi aydınlatarak, kanaatlerini sürdürmesini, güçlen¬dirmesini, değiştirmesini ya da tepkisiz kalmasını sağlamaktır. Çağdaş demokratik rejimlerde, yasama, yürütme ve yargıdan sonra...

Yazının Devamı

Devlet’in 150 Milyon Yeni Türk Lirası
İstanbul’da yayımlanan ya da “yaygın basın” sayılan 43 gazetenin (Bu sayı 2005 yılında Birgün’ün eklenmesiyle 44’e yükselmiştir). Basın İlan Kurumu’ndan aldıkları resmî ilan tutarı: (resmî ilan, mecburi aracılık, hususi...

Yazının Devamı

Sonuç
Basına, devlet desteğinin, siyasal çıkar ve baskılardan uzak bir biçimde, kişisel tercihler yerine, nesnel ölçütlerle gerçekleştirilmesi öngörülerek, “Fikir ve içtihat farkı aranmaksızın, resmî ilanların mevkutelerde yayınlan¬masında aracı olmak” amacıyla 1961 yılında çıkarılan (Kabul Tarihi...

Yazının Devamı

Giriş
Arapça “hulk” kelimesinin çoğulu “ahlak”, Osmanlıca-Türkçe Sözlük’te “İnsanın yaratılıştan ya da sonra eğitimle kazandığı ruh ve kalp halleri, huylar.” olarak tanımlanmaktadır.(1)

Ahlak, yanlış ve doğru, iyi ve kötü, erdem ve kusur ile yaptıklarımızı ve...

Yazının Devamı

BKYK’nin Görevleri
Sözleşme’nin, “Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun Görevleri”ne ilişkin 11. Maddesi’nin ilk metni, 15 Mart 1997, 28 Şubat 1998, 22 Nisan 2000 ve 23 Mart 2002 tarihlerinde değiştirilerek şöyle düzenlenmiştir:
“Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun görevleri...

Yazının Devamı

Abstract
Selon le linguiste Naom Chomsky, tous les etres humains ont une grammaire et une syntaxe innées: C’est la these de la grammaire générative. Les structures du langage seraient donc génétiqument innées et refléteraient certaines...

Yazının Devamı

Abstract
Le language simple, touche le lecteur d’une façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte.

Les mots simples sont beaucoup plus dense en émotion que les mots compliqués.
Aussi, les longues phrases rendent le...

Yazının Devamı