Kitaplar Slogan

Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru!

Benjamin Disraeli

Kitaplar Başlık

Kitaplar

EL ALTI KİTAPLARI (C)

Maigret, Eric. Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İletişim Yayınları. İstanbul, 2011.
Mansel, Philip. Konstantinopolis: Dünyanın Arzuladığı Şehir 1453-1924. Çev. Şerif Erol. Sabah Kitapları. İstanbul, Kasım 1996.
Marshall, Gordon. Sosyoloji Sözlüğü. Çev. Osman Akınhay. Derya Kömürcü. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 1999.
Matelski, Marilyn J. TV Haberciliğinde Etik. Çev. Bahar Öcal Düzgören. Yapı Kredi Yayınları. 2. Baskı. İstanbul, Ekim 2000.
Mattelart, Arman ve Michele. İletişim Kuramları Tarihi. Çev. Merih Zıllıoğlu. İletişim Yayınları. İstanbul, 1998.
Mattelart, Armand. Bilgi Toplumunun Tarihi. İletişim Yayınları. İstanbul, 2004.
McChesney, Robert W. Medyanın Sorunu: 21. Yüzyılda İletişim Politikaları. Kalkedon Yayınları. Çev. Çiğdem Çidamlı, Emel Coşkun ve Erdoğan Usta. İstanbul, 2006.
McLuhan, Marshall. Povers, Bruce. Global Köy (21.Yüzyıl’da Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler). Scala Yayıncılık. İstanbul, 2001.
McLuhan, Marshall. Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. YKY. İstanbul, 2001.
McLuhan, Marshall. Agel, Jerome. Yaradanımız Medya. Merkez Kitapçılık ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul, 2005.
Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar. Afa Yayıncılık ve Tüses Vakfı. İstanbul, 1999..
Medya Rehberi. Elips Kitap. Ankara, 2002.
Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma. Vadi Yayınları. Der. Şahinde Yavuz. İstanbul, 2006.
Medyakronik Hakiki Örneklerle Medya Eleştirisi. İstanbul Bilgi Üniversitesi. İstanbul, 2003.
Meyer, Philip. Bilimsel Gazetecilik. Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi. Eskişehir, 1998.
Mısırlı, İrfan. Genel ve Teknik İletişim. Detay Yayıncılık. Ankara, 2004.
Milburn, Michael A. Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Çev. Ali Dönmez. Veli Duyan. İmge Kitabevi. Ankara, Haziran 1998.
Morley, David. Robins, Kevin. Kimlik Mekanları. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, Mayıs 1997.
Morresi, Enrico. Haber Etiği / Ahlaki Gazeteciliğin Kuruluşu ve Eleştirisi. Dost Kitabevi. Ankara, 2006.
Mosca, Geatano. Siyasi Doktrinler Tarihi. Varlık Yayınları. İstanbul, 1968.
Muhabirin El Kitabı. Anadolu Ajansı Yayını. Ankara, (tarihsiz).
Mutlu, Erol. Televizyonu Anlamak. Gündoğan Yayınları. Ankara, 1991.
Mutlu, Erol. İletişim Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 2004.
Mutlu, Erol. Globalleşme Popüler Kültür ve Medya. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2005.
Mutlu, Erol. Kitle İletişim Kuramları. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2005.
Mutlu, Mustafa. Kitle İletişiminde Sorunlar ve Sorumluluklar. Okumuş Adam Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri. İstanbul, 2007.
Mutlu, Mustafa. Savaşlarda Kamuoyu Oluşumu. Okumuş Adam Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri. İstanbul, 2003.
Münir, Metin. Sabah Olayı. Altın Kitaplar. İstanbul, 1993.
Nadi, Yunus. Ankara’nın İlk Günleri. Sel Yayınları. İstanbul, 1955.
Narmanlıoğlu, Haldun. Fıkra Tadında Haberler. Dergah Yayınları. İstanbul, Aralık 2005.
Nebiler, Halil. Medyanın Ekonomi Politiği. Sarmal Yayınevi. İstanbul, 1995.
Nuttall, Jon. Ahlak Üzerine Tartışmalar. Çev. Abdullah Yılmaz. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, Ocak 1997.
Oktay, Ahmet. Toplumsal Değişme ve Basın. BFS Yayınları. İstanbul, 1987.
Oktay, Ahmet. Medya ve Hedonizm. Yön Yayıncılık. İstanbul, 1995.
Oktay, Ahmet. Popüler Kültürden TV Sömürgesine - Bütün Yapıtlarına Doğru Cilt 4. İthaki Yayınları. İstanbul, 2009.
Olağanüstü Hallerde Yerel Gazetecilik ve Yerel Basın. (14 Kasım 1997, Diyarbakır). Konrad Adenauer Vakfı Yayını. İstanbul, 1998.
Oral, Fuat Süreyya. Türk Basın Tarihi. (Cilt 1-2). Oral Yayınları, Ankara, 1968.
Oral, Fuat Süreyya. Cumhuriyet Basın Tarihi. Sanayi Nefise Matbaası. Ankara, 1973.
Oral, Zeynep. Meslek Yarası. Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2006.
Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Alkım Yayınları. İstanbul, 2005.
Oskay, Ünsal. Kitle Haberleşmesi Teorilerine Giriş. Der Yayınları. İstanbul, 1992.
Oskay, Ünsal. Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri. Der Yayınları. İstanbul, 1993.
Oskay, Ünsal. İletişimin ABC'si. Simavi Yayınları. İstanbul, 1994.
Oskay, Ünsal. Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım. YKY. İstanbul, 1998.
Oskay, Ünsal. Çelebi, Melis. Peki Konuşalım! Epsilon Yayınları. İstanbul, 2004.
Otan, Ümit. Babıtelli. İzmir Kitaplığı. İzmir, Mart 1995.
Otmanbölük, Günvar. Babıaâli'nin Yarım Asırlıkları, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
İstanbul, 1986.
Öke, M. Kemal. Gazeteci, Türkiye’de Basın Çalışanları Üzerine Bir İnceleme. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları. Ankara, 1994.
Öngören, Gürsel. Uluslararası İletişim. Der Yayınları. İstanbul, 1995.
Öngören, Gürsel. Medya ile Mücadele Rehberi. Çınar Yayınları. İstanbul, 1998.
Önür, Nimet. Medya ve Eğitim. Atilla Yayıncılık. Ankara, 1998.
Örs, Rasim Dirsehan. Rus Basınında Türkiye ve NATO. Cumhuriyet Kitapları. İstanbul, 2011.
Özbay, Cahit. Haberden Yayına Gazetecilik. Der Yayınları. İstanbul, 2007.
Özbek, Meral. Kamusal Alan. Hil Yayınları. İstanbul, 2004.
Özcan, Zafer. Uluslararası Haberleşme ve Az Gelişmiş Ülkeler. Dayanışma Yayınları. Ankara, 1983.
Özdemir, Sadi. Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme. Timaş Yayınları. İstanbul, 1998.
Özdiş, Hamdi. Osmanlı Mizah Basınında Batılılaşma ve Siyaset (1870 - 1877). Libra Yayınları. İstanbul, 2010.
Özek, Çetin. Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına. Alfa Basım Yayım Dağıtım. İstanbul, Eylül 1999.
Özel, Sebahattin. Milli Mücadelede İzmit-Adapazarı ve Atatürk. Der’in Yayınları. İstanbul, 2005.
Özer, Ömer. Medyada Şiddet Kültürü: Bu Öyküde Sen Anlatılıyorsun. Literatürk Yayınları. Konya, 2010.
Özer, Ömer. Liberal Basın. Literatürk Yayınları. Konya, 2010.
Özerkan, Şengül A. Türkçe'yi Nasıl Kullanıyoruz?. Martı Yayınları. İstanbul, 1997.
Özerkan, Şengül. Medya, Dil ve İletişim. Martı Yayınları. İstanbul, 2001.
Özerkan, Şengül. Haber, Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle: Türkiye'de 9 Gazete. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2009.
Özgen, Mahmut İhsan. İnsanlık ve Sosyolojik Boyutlarıyla Basın Meslek Ahlakı ve Yasalar. Filiz Kitabevi. İstanbul, 1994.
Özgen, Murat. Gazetecinin Etik Kimliği. İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2002.
Özgen, Murat. Türkiye'de Basının Gelişimi ve Sorunları. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2004.
Özgentürk, Nebil. Basının Kısa Tarihi: Cumhuriyetten Günümüze. Alfa Yayınları. İstanbul, 2008.
Özkaya, Işık. Güney Afrika Ülkelerinde Medya: Demokratikleşme Sürecinde Medya-İktidar ve MISA. Bas-Haş İstanbul, 2003.
Özkaya, Yücel. Milli Mücadelede Atatürk ve Basın (I). Cumhuriyet Yayını. İstanbul, 2001.
Özön, Mustafa Nihat. Osmanlıca-Türkçe Sözlük. İnkılap ve Aka Kitabevleri. İstanbul, 1965.
Özsever, Atilla. Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci. İmge Kitabevi. Ankara, Mayıs 2004.
Özsoy, İskender. 55 Yılın Tanıkları. Bas-Haş. İstanbul, Ağustos 2001.
Öztoprak, İzzet. Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Serisi No: 8. Ankara, 1981.
Öztürk, Serdar. Osmanlı'da İletişimin Diyalektiği. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2010.
Palmer, Alan. Osmanlı İmparatorluğu -Son Üç Yüz Yıl- Bir Çöküşün Yeni Tarihi. Sabah Kitapları. İstanbul, 1993.
Parsa, Seyide. Televizyon Haberciliği ve Kuramları. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir, 1993.
Pektaş, Şerafettin. Milli Şef Döneminde Cumhuriyet Gazetesi. Fırat Yayınevi. İstanbul, 2010.
Perin, Cevdet. Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü. Remzi Kitabevi. Ankara, 1974.
Poole, Ross. Ahlak ve Modernlik. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1993.
Postman, Neil. Televizyon: Öldüren Eğlence. Çev. Osman Akınay. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1994.
Postman, Neil. Powers, Steve. Televizyon Haberlerini İzlemek. Çev. Aslı Tunç. Kavram Yayınları. İstanbul, 1996.
Poyraz, Bedriye. Haber ve Haber Programlarında İdeoloji ve Gerçeklik. Ütopya Yayınevi. Ankara, 2002.
Radford, Benjamin. Medya Nasıl Yanıltıyor? Basının, Aktivistlerin ve Reklamcıların Yanlış Yönlendirmesi. Güncel Yayıncılık. İstanbul, 2004.
Radyo Teknikleri. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 1998.
Radyo ve Televizyon Yayınlarında Türk Dilinin Kullanımı. TRT Yayınları. Ankara, Kasım 1998.
Ramonet, Ignacio. Medyanın Zorbalığı. Çev. Aykut Derman. Om Yayınevi. İstanbul, 2000.
Rigel, Nurdoğan. Kağıt Kaplanlar. Der Yayınları. İstanbul, 1993.
Rigel, Nurdoğan. Medya Ninnileri. Sistem Yayıncılık. İstanbul, 1993.
Rigel, Nurdoğan. Haber, Çocuk ve Şiddet, Der Yayınları. İstanbul, 1995.
Rigel, Nurdoğan. İleti Tasarımında Haber. Der Yayınları. İstanbul, 2000.
Roberts, Kevin. Ekrandaki Gelecek Sisomo. Mediacat Kitapları. İstanbul, 2006.
RTÜK – TVYD Ortak Yayını. Avrupa Birliği’nde Medya Mevzuatı. Televizyon Yayıncıları Derneği. İstanbul, 2005.

EL ALTI KİTAPLARI (D)

Sağnak, Mehmet. Medya-Politik. Eti Kitapları. İstanbul, Aralık 1996.
Said, Edward W. Medyada İslam: Gazeteciler ve Uzmanlar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor? Çev. Aysun Babacan. Metis Yayınları. İstanbul, 2008.
Sakaoğlu, Necdet. Bu Mülkün Sultanları. Oğlak Bilimsel Kitaplar. İstanbul, 1999.
Salihpaşaoğlu, Yaşar. Türkiye'de Basın Özgürlüğü. Seçkin Yayıncılık. Ankara, 2007.
Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Mütareke Yıllarında İstanbul: Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında. Kitabevi Yayınları. İstanbul, 2009.
Sedes, İzzet. Bir Dönem Babıâli ve Avrupa Konseyi. Toroslu Kitaplığı. İstanbul, 2009.
Schlapp, Hermann. Gazeteciliğe Giriş. Adenauer Vakfı. Ankara, 2000.
Schlesinger, Philip. Medya, Devlet ve Ulus. Çev. Mehmet Küçük. Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1994.
Schneider, Wolf. Raue, Paul-Josef. Gazetecinin El Kitabı. Konrad Adenauer Vakfı Yayını. Ankara, 2000.
Schober, Otto. Beden Dili (Davranış Anahtarı). Arıon Yayınevi. İstanbul, Eylül 2003.
Seçim, Filiz. Seyfettin Turan. Haber Ajansları. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Eskişehir, 1994.
Selsam, Howard. Etik. Çev. Yüksel Demirekler. Yaba Yayınları. Ankara, 1995.
Serim, Ömer. Türk Televizyon Tarihi. Epsilon Yayınları. İstanbul, 2007.
Sezen, Saim. Seçim ve Demokrasi. Gündoğan Yayınları. Ankara, 1994.
Sezer, Duygu. Kamuoyu ve Dış Politika. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. Ankara, 1972.
Simonet, René ve Jean. Not Alma Teknikleri. Arıon Yayınevi. İstanbul, Mart 2002.
Soygüder. Şebnem. Eyvah Paparazzi. Om İletişim. İstanbul, 2003.
Söğüt, Mine. Darbeli Kalemler: 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül. Getto Basın Yayın. İstanbul, 2010.
Sönmez, Mustafa. Filler ve Çimenler. İletişim Yayınları. İstanbul, 2003.
Sönmez, Mustafa. Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı. Yordam Kitap. İstanbul, 2010.
Sözen, Edibe. Kertenkele Mantığı. Birey Yayınları. İstanbul, 2004.
Stewart, Sally. Medya ile İlişkiler Rehberi. Mediacat Kitapları. İstanbul, 2005.
Sütçü, Cem. Akyazı, S. Erhan. Yayıncılığın Değişen Yüzü. Der Yayınları. İstanbul, 2005.
Şahhüseyinoğlu, H. Nedim. Dünden Bugüne Düşünce ve Basına Sansür. Paragraf Yayınları. İstanbul, 2005.
Şahin, Haluk. Yeni İletişim Ortamı, Demokrasi ve Basın Özgürlüğü. Basın Konseyi Yayını. İstanbul, 1991.
Şahin, Haluk. İletişimde Karavanadan Kafeteryaya. Dünya Aktüel. İstanbul, 2004.
Şapolyo, Enver Behnan. Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın. Güven Matbaası. Ankara, 1971.
Şeker, Mustafa. Sayfa Düzeni: Kuramsal Temeller ve Uygulama İlkeleriyle. Çizgi Kitabevi. Konya, 2004.
Şeker, Mustafa. Yerel Gazeteler. Tablet Kitabevi. Konya, 2007.
Şeker, Mustafa. Arık, Bilal. Bir Sorun Olarak Gazetecilik. Tablet Kitabevi. Konya, 2007.
Şeker, Mustafa. Şeker, N. Tülay. Terör ve Haber Söylemi. Literatürk Yayınları. Konya, 2009.
Şeker, N. Tülay. Teknoloji ve Televizyon. Literatürk Yayınları. Konya, 2009.
Şenyapılı, Önder. Toplum ve İletişim. Turan Kitabevi. Ankara, 1981.
Şuşoğlu, Önder. Çekme Ulan Şerefsiz! Alfa Yayınları. İstanbul, 2005.
T.C. Anayasası. Seçkin Yayıncılık A.Ş. Ankara, 2002.
Talu, Umur. Dipsiz Medya. İletişim Yayınları. İstanbul, 2000.
Tamer, Aytül. İrade-i Milliye: Ulusal Mücadelenin İlk Resmi Yayın Organı. TÜSTAV Yayınları. İstanbul, 2004.
Tanilli, Server. Devlet ve Demokrasi. Say Kitap Pazarlama. İstanbul, 1981.
Tartanoğlu, Ali. Baskın Basın mı? Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları. Ankara, Aralık 1994.
Taşçı, Serdar. Siyaset Felsefesi, Medya ve Ahlak. Metropol Yayınları. İstanbul, 2002.
Taşkın, Hasan. Şimdi Haberler. Emre Yayınları. İstanbul, 2006.
Tavus, Yusuf. Basın Rehberi. Yaylım Matbaacılık. İstanbul, 1995.
Tek, Hayati. Darbeler ve Türk Basını. Bilgeoğuz Yayınları. İstanbul, 2006.
Tekin, Akgün. Türk Basınında Kayan Yıldız. Doğan Kitapçılık. İstanbul, 2006.
Tekinalp, Şermin. Elektronik Kitle İletim ve Değişim. Beta Yayınları. İstanbul, 1990.
Tekinalp, Şermin. Uzun, Ruhdan. İletişim Araştırma ve Kuramları. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2006.
Tellioğlu, Cevdet. Güzel Konuşma Pratiği (El Kitabı). Timaş Yayınları. İstanbul, 1999.
Terkan, Banu. Gündem Belirleme: Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir Çalışma. Tablet Kitabevi. Konya, 2005.
Thompson, John B. Medya ve Modernite. Çev. Serdar Öztürk. Kırmızı Yayınları. İstanbul, 2008.
Tılıç, Doğan. Utanıyorum Ama Gazeteciyim. İletişim Yayınları. İstanbul, 1998.
Tılıç, Doğan. Medyayı Anlamak. Su Yayınları. İstanbul, 2001.
Timisli, Nilüfer. Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Dost Kitabevi. Ankara, 2003.
Toffler, Alvin. Üçüncü Dalga. Altın Kitaplar. Çev. Ali Seden. İstanbul, 1996.
Tokgöz, Oya. Temel Gazetecilik. İmge Kitabevi. Ankara, 2003.
Tokgöz, Oya. Siyasal İletişimi Anlamak. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2008.
Tokgöz, Oya. Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2010.
Topuz, Hıfzı. 100 Soruda Türk Basın Tarihi. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1973.
Topuz, Hıfzı. 100 Soruda Türk Basın Tarihi. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1996.
Topuz, Hıfzı. Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi. Gerçek Yayınevi. İstanbul, 1996.
Topuz, Hıfzı. Türk Basın Tarihi. Remzi Kitabevi. İstanbul, Kasım 2003.
Toruk, İbrahim. Gutenberg'den Dijital Çağa Gazetecilik. Literatürk Yayınları. Konya, 2008.
Törenli, Nurcan. Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı. Bilim ve Sanat Yayınları. Ankara, 2005.
Trend, David. Medyada Şiddet Efsanesi: Eleştirel Bir Giriş. Çev. Gül Bostancı. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2008.
Tulgar, Ayçetin. Haber Tekniği. Ankara, Ulusal Basımevi, 1970.
Tunalı, İsmail. Felsefe. Altın Kitaplar. İstanbul, 1990.
Tunç, Aslı. Blogdan Al Haberi: Haber Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2011.
Tunçkol, Yılmaz. Gazetecinin Not Defteri. Bas-Haş. İstanbul, 2000.
Tungate, Mark. Medya Abideleri. Rota Yayınları. İstanbul, 2005.
Turam, Emir. Türkiye'de TV. Altın Kitaplar. İstanbul, 1996.
Tutal, Nilgün. Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık. Kırmızı Yayıncılık. İstanbul, 2006.
Tutar, Hasan. Erdönmez, Cumhur. Yılmaz, M. Kemal. Genel ve Teknik İletişim. Seçkin Yayıncılık. İstanbul, 2005.
Tutar, Hasan. Yılmaz, M. Kemal. Genel İletişim Kavramlar ve Modeller. Seçkin Yayıncılık. İstanbul, 2005.
Türk Basın Yayın Mevzuatı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü. Ankara, 1977.
Türk Basınının Beş Sorunu. Basın Konseyi Yayınları. İstanbul, 1989.
Türkçe Sözlük. Dil Derneği. Hürgüç Gazetecilik A. Ş. İstanbul, 1997.
Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 1988.
Türker, Hasan. Türk Devrimi ve Basın: 1922-1925. Dokuz Eylül Yayınları. İzmir, 2000.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Atatürk Araştırma Merkezi. Ankara, 2000.
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1998.
Türkiye ve Almanya’da Gazetecilikte Etik. Konrad Adenauer Vakfı Yayını. Ankara, 2000.
Türkiye ve Almanya’da Yerel Gazetecilik. Konrad Adenauer Vakfı Yayını. Ankara, 2000.
Türkiye İletişim Rehberi 2005. Mediacat Kitapları. İstanbul, 2005.
Türkoğlu, Nurçay. Görüyorum Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü. Der Yayınları. İstanbul, 2002.
Türkoğlu, Nurçay. Kitle İletişimi ve Kültür. Naos Yayınları. İstanbul, 2002.
Türkoğlu, Nurçay. Şimşek, Melda Cihan. Medya Okuryazarlığı. Parşömen. İstanbul, 2010.
Türkoğlu, Nurçay. Medya ve Kültür. Urban Kitap. İstanbul, 2010.
Uçkan, Özgür. Ertem, Cemil. Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoş geldiniz. Etkileşim Yayınları. İstanbul, 2011.
Uğur, Aydın. Kültür Kıtası Atlası. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, 2003.
Uğurlu, Faruk. Öztürk, Şerife. Türkiye’de Televizyon Haberciliği Özel Televizyon Kanallarının Getirdikleri. Tablet Kitabevi. Konya, 2006.
Uluç, Güliz. Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı. Anahtar Kitaplar. İstanbul, 2003.
Uslu, Zeynep Karahan. Televizyon ve Kadın. Alfa yayınları. İstanbul, 2000.
Uslu, Zeynep Karahan. Bilgili, Can. Medya Eleştirileri 2009 - Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2009.
Uslu, Zeynep Karahan. Bilgili, Can. Medya Eleştirileri 2009 - Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi. Beta Basım Yayım. İstanbul, 2009.
Usluata, Ayseli. İletişim. İletişim Yayınları. İstanbul, 1997.
Uşaklıgil, Emine. Benim Cumhuriyet'im. Everest Yayınları. İstanbul, 2011.
Uyguç, Ünal. Ali Genç. Radyo Televizyon Haberciliği. Avcıol Basım-Yayın. İstanbul, 1998.
Uysal, Asiye. Türk Basınında Muhabir. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1987.
Uztuğ, Ferruh. Siyasal İletişim Yönetimi. Mediacat Kitapları. İstanbul, 2004.
Uzun, Ruhdan. İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar. Dipnot Yayınları. Ankara, 2009.
Ülger, S. Eriş. Avrupa Basınında Atatürk ve Zafere Giden Yol. Truva Yayınları. İstanbul, 2009.
Ünlüler, Ayhan Oğuz. Ekranın Öte Yüzü. Tablet Kitabevi. Konya, 2005.
Vasseur, Frédéric. Geleceğin Medyaları. Çev. Galip Üstün. İletişim Yayınları. İstanbul, Kasım 1993.
W. Severin. J.W.Tankard Wr. İletişim Kuramları, Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları. Çev. Ali Atıf Bir. Serdar Sever. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir, 1994.
Walker, Martin. Basının Gücü. Çev. Gülden Şen. Milliyet Yayınları. İstanbul, 1999.
Warren, Carl. Gazetecinin El Kitabı. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1964.
Williams, Raymond. Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Dost Kitabevi. Ankara, 2003.
Windahl, Sven. Mcquail, Denis. İletişim Modelleri Kitle İletişim Çalışmalarında. İmge Kitabevi Yayınları. Ankara, 2005.
Yakınçağ Türkiye Tarihi I. ve II. Milliyet Kitaplığı. İstanbul, 2005.
Yalçın, Hasan. Medyamızın Halleri. Kaynak Yayınları. İstanbul, 2006.
Yalçın, Şiar. Doğru Türkçe. Metis Yayınları. İstanbul, Ocak 1998.
Yanardağ, Merdan. Medya Nasıl Kuşatıldı? Emin Çölaşan - Aydın Doğan Tartışması ve Medyanın Ekonomi Politiği. Siyah Beyaz Yayınları. İstanbul, 2008.
Yapar, Aslı. Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması. İ. Ü. İletişim Fakültesi Yayınları. İstanbul, 2000.
Yaraşır, Volkan. 11 Eylül Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz. Gendaş Yayınları. İstanbul, 2001.
Yasaya Saygı. Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. İstanbul, 1992.
Yaylagül, Levent. Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Dipnot Yayınları. İstanbul, 2010.
Yazgan, Teoman. Önce Radyo Vardı. Tekin Yayınevi. İstanbul, 2006.
Yazıcı, Nesimi. Basın Tarihimizin Bibliyografyası Meselesi. Osmanlı Araştırmaları, IV. 1986.
Yazıcı, Ali Nihat. Kamu Yayın Kurumları ve Yeniden Yapılanma. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yayınları. Ankara, Ocak 1999.
Yedig, Sehan. Haşim Akman. İnternet Çağında Gazetecilik. Metis Yayınları. Mayıs, 2002.
Yeni, Coşkun. Telefonda Etkili İletişim. Alfa Yayınları. İstanbul: 2005.
Yeni Medyada Nefret Söylemi. Kalkedon Yayınları. İstanbul, 2010.
Yerel Basında Arayışlar ve Antakya Durağı. Anadolu Üniversitesi Yayını. Eskişehir, Ocak 1998.
Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunları. Konrad Adenauer Vakfı Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (8-9 Ekim 1998, Elazığ). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (12-13 Kasım 1998, Sivas). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (18-19 Aralık 1998, Bolu). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (24-25 Aralık 1997, Adana). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (29-30 Nisan 1998, İzmir, 2-3 Haziran 1998, Samsun). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilik, Televizyonculuk ve Radyoculukta Meslek İçi Eğitim. (9-10 Temmuz 1998, İsparta). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1998.
Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. (22-23 Ekim 1999, Gaziantep). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Televizyonculukta Meslek İçi Eğitim. (26-27 Ekim 1999, Trabzon). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Televizyonculukta Meslek İçi Eğitim (17-18 Mart 1999, Van). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. (29-30 Nisan 1999, Çorum). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. (29-30 Temmuz 1999, Konya). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Televizyonculukta Meslek İçi Eğitim. (15-16 Haziran 1999, Kütahya). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 1999.
Yerel Televizyonculukta Meslek İçi Eğitim. (25-26 Mayıs 2000, Yalova). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 2000.
Yerel Gazetecilikte Meslek İçi Eğitim. (20-21 Temmuz 2000, Muğla). Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Konrad Adenauer Vakfı Ortak Yayını. İstanbul, 2000.
Yıldırım, Rahmi. Devşirmeler Dönekler: Türk Medyasından Portreler. Karınca Yayınları. Ankara, 2010.
Yıldız, Cemal. Yazılı Basında Metin ve Manşet. Teknik Yayınevi. İstanbul, 2000.
Yıldız, Nuran. Liderler İmajlar Medya. Phoenix Yayınevi. İstanbul, 2003.
Yıldız, Şerife. Dil Kültür İletişim ve Medya. Sinemis Yayınları. İstanbul: 2005.
Yılmaz, Mustafa. Kemal Uzan. Kendi Kaleminden Bir İmparatorluğun Çöküşü. Neden Kitap. İstanbul:2006.
Yılmaz, Mustafa ve Yasemin Doğaner. Cumhuriyet Döneminde Sansür (1923 - 1973) Siyasal Kitabevi. Ankara, 2007.
Yılmaz, S. Hakan. Her Yönüyle Gazetecilik. Literatürk Yayınları. Konya, 2009.
Yılmazkol, Özgür. Medya Okumaları. Nobel Yayın Dağıtım. İstanbul: 2007.
Yiğenoğlu, Çetin. Metelikten Medyaya. Çağdaş Yayınları. İstanbul, 1996.
Yumlu, Konca. Kitle İletişim Araştırmaları. Neşe Yayıncılık. İzmir, 1990.
Yurtbaşı, Metin. Eş ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü. MEM Ofset. Ankara, 1996.
Yüksel, Erkan. Medyanın Gündem Belirleme Gücü. Çizgi Kitabevi Yayınları. 2001.
Yüksel, Erkan. Gürcan, Halil İbrahim. Haber Toplama ve Yazma. Tablet Kitabevi. İstanbul, 2005.
Yüksel, Erkan ve Halil İbrahim Gürcan. Haber Toplama ve Yazma. Tablet Kitabevi. Konya, 2005.
Yüksel, Erkan. Medya ve Habercilik. Çizgi Kitabevi Yayınları. Konya, 2010.
Zaman, Şenol. Basın Sözlüğü: Türkçe - İngilizce, İngilizce -Türkçe. Engin Yayınevi. Ankara, 2004.
Zayani, Muhammed. El Cezire Olayı. Versus Kitap. İstanbul, 2006.
Zıllıoğlu, Merih. İletişim Nedir? Cem Yayınevi. İstanbul, 1993.
Zincirkıran, Necati. Olaylar Anılar ve Gerçekler. Epsilon Yayınları. İstanbul, 2007.

EL ALTI KİTAPLARI FRANSIZCA VE İNGİLİZCE

Fransızca
Adda, Jacques. La Mondialisation de L’Economie 1. Genese. Editions La Découverte. Paris, 1996. Adda, Jacques. La Mondialisation de L’Economie 2. Problemes. Editions La Découverte. Paris, 1996. Agence Anatolie, Sa Fondation, Son Evolution, 1925-1935. Akşam Matbaası. İstanbul, 1949. Agence France Presse. Edition AFP. Paris, 1999. Albert, Pierre. Histoire de La Presse. Presses Universitaires de France. Paris, 2000. Albert, Pierre. La Presse Française. La Documentation Française. Paris, 1998. Albert, Pierre. La Presse, Presses Universitaires de France. Paris, 1996. Amar, Pierre-Jean. Le photojournalisme. Nathan. Paris: 2000. Associated Press, Origine, Histoire et Développement. Paris, 1984. Balle, Francis. Médias et Sociétés. Montchrestien E. J. A. Paris, 1999. Baud, Francis. Les Relations Humaines. Presses Universitaires de France. Paris, 1974. Bazin, Jean-Francoi. La Revue de Presse. Chotard et Associés. Paris: 1971. Charon, Jean-Marie. La Presse Quotidien. Editions La Découverte. Paris, 1996. Charon, Jean-Marie. L'Etat Des Médias. La Découverte-Médiaspouvoirs-CFPJ. Paris, 1991. Communications et Questionnements Ethiques. “Raport Mondial Sur La Communication”. Editions Unesco. Paris, 1997. D’Havas a L’AFP: Au Service de L’Information. Aperçue Historique. Paris, 1997. De Livois, René. Histoire de La Presse Française. Editions Spes-Lausanne. Paris, 1965. Defarges, Philippe Moreau. La Communauté Internationale. Presses Universitaires de France. Paris, 2000. Dorra, H.-G. Millet. Les Communications: L’Entretien Individuel. Dunod Economie. Paris, 1970. Ellul, Jacques. Histoire de la Propagande. Presses Universitaires de France. Paris, 1967. Ferenczi, Thomas. L'invention du Journalisme en France. Librairie Plon. Paris, 1993. Fisher, Desmond. Le Droit a la Communication. Etudes et Documents d’İnformation No: 94. Unesco. Paris, 1984. Friedman, Michel. Libertés et Responsabilités des Journalistes et des Auteurs. Presse et İnformation. Paris, 1991. Guide Du Correspondant Local. Editions Du Centre De Formation Et De Perfectionnement Des Journalistes. Paris, 1990. Guide Pratique a L’Intension des Journalistes Enquétant sur les Atteintes a La Liberté de La Presse. Reporters sans Frontieres-Unesco. Paris, 1996. Guillauma, Yves. La Presse en France. Editions La Découverte. Paris, 1990. Hancock, Alan. La Planification de La Communication au Service du Développement. Presses de L’Unesco. Paris, 1982. Histoire Générale De La Presse Française (1815-1871). Presses Universitaiares de France. Paris, 1969. Histoire Générale De La Presse Française (1871-1940). Presses Universitaires de France. Paris, 1972. Histoire Générale De La Presse Française (1940-1958). Presses Universitaires de France. Paris, 1972. Jouet, Josiane. Sylvie Coudrey. Les Nouvelles Technologies de Communications. Etudes et Documents d’İnformation No: 105. Unesco. Paris, 1990. L’Europe de La Presse Quotidienne Regionale. Les Editions du CFPJ. Paris, 1992. La France Dans La Société d'Information. La Documentation Française. Paris, 1999. L'Activité Journalistique. Presses de La Fondation Nationale Des Sciences Politiques. Paris, 1992. Le Cheminement de L’Information: de La Dépeche a L’Article. Edition AFP. Paris, 1998. Le Service Général de L’Agence France Presse. Edition AFP. Paris, 1998. Les Médias et La Démocratie. Editions Unesco. Paris, 1997. Les Transformations des Paysages Médiatiques. Editions Unesco. Paris, 1997. Martin-Lagardette, Jean-Luc. Le Guide de l’Ecriture Journalistique, Paris: 2001. Mathien, Michel. Catherine Conso. Les Agences de Presse Internationales. Presses Universitaires de France. Paris, 1997. Mathien, Michel. La Presse Quotidienne Régionale. Presses Universitaires de France. Paris, 1993. Mathien, Michel. Les Journalistes. Presses Universitaires de France. Paris, 1995. Mattelart, Armand et Michele. Histoire des Théories de la Communication. La Découverte. Paris, 1995, 1997, 2002. Middleton, John. Approches de la Planification de la Communication. Les Presses de l'Unesco. Paris, 1982. Monographies (I), (II), (III). Commission İnternationale d’Etude sur Les Problemes de La Communication. Unesco. Paris, 1980. Mowlana, Hamid. Laurie J. Wilson. Communications, Technologie et Développement. Etudes et Documents d’İnformation No: 101. Unesco. Paris, 1989. Mucchielli, Alex. Les Sciences de L’Information et de La Communication. Hachette Livre. Paris, 1995. Neveu, Eric. Sociologie du Journalism. La Découverte. Paris: 2000. Oury, Pascaline. Rédiger Pour Etre Lu. De Boeck Université. Paris: 2000. Pedler, Emmanuel. Sociologie de La Communication. Nathan Université. Paris, 2000. Pigeat, Henri. Le Nouveau Désordre Mondial de l'Information. Hachette. Paris, 1987. Pigeat, Henri. Les Agences de Presse. La Documentation Française. Paris, 1997. Rapport Mondial Sur La Communication. Editions Unesco. Paris, 1997. Sauvy, Alfred. L’Opinion Publique. Presses Universitaires de France. Paris, 1971. Sfez, Lucien. La Communication. Presses Universitaires de France. Paris, 1991. Textes Fondamentaux sur La Communication (1989-1997). Editions Unesco. Paris, 1998. Timbal-Duclaux, Louis. La Prise De Notes Efficace. Editions. Retz. Paris:1988. Vey, Francois. Les Métier du Journalisme. Flammarion. Paris: 2000. Woix Multiples, Un Seul Monde. Edition Abrégé du Rapport McBride. Unesco-La Documentation Française. Paris, 1986

İngilizce
AP, Who, What, Where, When, Why and How. New York, 1993. Berger, Arthur Asa. Media Analysis Techniques. Sage Publications. 2004. Briggs, Adam. Paul Cobley. The Media: And İntroduction. Addison Wesley Longman Ltd. New York, 1998. Bucy, Erik P. Living In The Information Age (A New Media Reader). Wadsworth Publishing. 2004. Campbell, Vincent. Information Age Journalism. Hodder Arnold. 2004. Cook, Timothy E. Governing with the News : The News Media as a Political Institution (Studies in Communication, Media, and Public Opinion). The University of Chicago Pres. 1998. Dahlgren, Peter. Colin Sparks. Communication And Citizenship: Journalism And The Public Sphere In The Media Age. Routledge. 1991 Drost, Harry. The World’s New Media. Longman Group UK Limited. London, 1991. Fedler, Fred, Reprting For the Media. Harcourt Brace and Company. Orlando (Florida): 1997. Fidher, Roger. Mediamorphosis (Understanding new Media). Pine Forge Press. 1997. Franklin, Bab, Martin Hamer, Mark Hanna, Mari Kinsey and Jhon Richardson. Key Concepts In Journalism Studies. Sage Publications. 2005. Frey, Lawrence R. R. Gary L. Kreps. Carl H. Botan. Investigating Communication: An Introduction to Research Methods. Allyn & Bacon Inc. 1999. Gans, Herbert J. Democracy and the News. Oxford University Pres. 2004. Gillmor, Dan. We the Media. O'Reilly Media, Incorporated. 2004. Information About Reuters. International Version. London, February 1998. Information about Reuters. International Version. London, February 1998. Jackson, Dennis. John Sweeney. Journalist's Craft: A Guide to Writing Better Stories. Watson-Guptill Publications, Incorporated. 2002. Kirsh, Steven J. Children, Adolescents And Media Violence (A Critical Look At The Research). Sage Publications. 2005. Kishan, Daya. Electronic Empires: Global Media and Local Restistance. Arnold. London, 1998. Kovach, Bill. Tom Rosenstiel. Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. Three Rivers Press (CA). 2001. Kvale, Steinar. Astrid Virding. (edt.). InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. SAGE Publications. 1997. Littlejohn, Stephen W. Karen A. Foss. Theories of Human Communication (with InfoTrac). Wadsworth. 2004. Manovich, Lev. The Language of New Media. MIT Pres. 2002. McNair, Brian. The Sociology of Journalism. Arnold. London: 1998. Mencher, Melvin. News Reporting and Writing. Mc Graw-Hill Companies. NewYork: 1997. Noah, Wardrip-Fruin. Nick Montfort. The New Media Reader. 2003. Pape, Susan. Sue Featherstone. Newspaper Journalism (A Practical Introduction). Sage Publications. 2005. Rubin, Irene J. Herbert J. Rubin. Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. SAGE Publications. 2004. Schultz, Brad. Broadcast News Producing. Sage Publications. 2004. Sova, Dawn B. How to Write Articles for Magazines and Newspapers. Peterson's. 2002. Spark, David. Investigative Reporting: A Study in Technique (Journalism Media Manual,). Focal Pres. Oxford, 1999. Tumber, Howard. Jerry Palmer. Media at War (The Iraq Crisis). Sage Publications. 2004. Zelizer, Barbie. Taking Journalism Seriously (News and The Academy). Sage Publications. 2004. Zoonen, Liesbet van. Feminist Media Studies. Sage Publications. London, 2000.

Gazeteci Olmak Önce Adam Olmak Demektir (1) (2003) (Tükendi)

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik'i (2) (2003) (Tükendi)

Haber Yazmak (2) (2002) (Tükendi)

Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik (2001) (Tükendi)

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik'i (1) (2000) (Tükendi)

Haber Yazma Teknikleri (1998) (Tükendi)

Türkiye'deki Yerel Basının Gelişmesi (1997) (Tükendi)