Gazetecilik slogan

Hayatta daima gerçekleri savun!
Takdir eden olmasa bile; Vicdanına hesap vermekten kurtulursun.

Che Guevara

Gazetecilik

GAZETECİ

Gazeteci, mesleki uygulamalarının her aşamasında, eylemciliğe girişmeden, yandaşlığa ya da karşıtlığa kalkışmadan, yalnızca “gözlemci ve olay tanığı” olduğunu asla unutmamalıdır. Gazetecinin temel görevi, olayları gerçek, açık ve dürüst bir biçimde betimlerken, habere konu olan bireye (bireylere) ve onun (onların) yakınlarına yönelik yarar ya da zararla, toplumun, “dünyanın gerçek! yüzünü görüp öğrenme” gereksinimini dengelemektir. Bu denge de meslek etik’i ilkeleri çerçevesinde, “bilgi aktarma ve örnek olma” ölçütleri özenle değerlendirilerek kurulmalıdır.

GAZETECİLİK

"Gazetecilik, maaşla çalışan ya da haber, yazı, sayfa, program başına ücret alan, habercilikte işlevi bulunan süreli bir yazılı, görsel, işitsel kitle iletişim aracında ya da haber ajansında, haber üreten, (toplayan, araştıran, seçen, ayıklayan, biçimlendiren, yayımlayan), üretiminde payı bulunan kişilerin mesleğidir.

GAZETECİNİN NİTELİKLERİ

İyi bir eğitim ve kültür düzeyine sahip olma gerekliliğinin yanı sıra öncelikle gazetecide bulunması gereken nitelikleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • 1. İtici olmama,
 • 2. Girişkenlik,
 • 3. Meraklı olma,
 • 4. Gözlem yeteneği,
 • 5. Kuşkucu olma,
 • 6. Mücadelecilik (çabuk pes etmemek),
 • 7. Özgüvene sahip olma,
 • 8. Esneklik,
 • 9. Sağduyulu olma,
 • 10. İş disiplinine sahip bulunma,
 • 11. Hislerini denetim altında tutabilme,
 • 12. Hızlı analiz ve sentez yapabilme becerisini kullanma,
 • 13. Geniş bir kelime haznesine sahip olma,
 • 14. Dile hakimiyet,
 • 15. Düşüncelerini düzgün ve anlaşılır bir biçimde ifade edebilme.

İLETİŞİMİN AHLAK KURALLARI

Gazetecilerin mesleklerini yaparken uymaları gereken kurallar; anayasa maddeleri, ceza yasaları, bazı ilgili yasalar, basın yasaları, onur yasaları, ahlak kuralları, etik kodlar, ahlaki standartlar, meslek ilkeleri, meslek kuralları, gazetecilerin haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin bildirgeler, mesleki yükümlülükler bildirgesi, gazetecilik kuralları vb. gibi değişik adlar altında toplanmıştır.
Meslek üyelerinin genel ve ortak davranış biçimlerini belirleyen kurallar, temelde şu üç işlevi yerine getirirler;
1. Hizmet ilkelerini korumak.
2. Meslek içi rekabeti düzenlemek.
3. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayıklamak.
Meslek kurallarının başka bir işlevi, meslek üyelerinin iş davranışları ve meslektaşlarıyla ilişkilerini düzenlemenin yanı sıra toplumun geri kalan bölümündekilerle ilişkilerini de, eşgüdüm içinde yürütmektir. Bu çerçevede, meslek ahlakı kurallarının, hem meslek grubunun davranışlarına dönük, hem de aynı grubun topluma karşı ödevlerine yönelik kurallar içerdiği bir gerçektir.
Bu belgelerde yer alan kuralların büyük bölümünün, özellikle basının bilgi verme ve doğru bilgi verme temel işlevine ilişkin olarak, belirli ortak noktaları vardır. Bu bağlamda, gazetecinin bilgiye ulaşma, yorum serbestliği ve özgürlüğünü koruma yükümlülükleri de mevcuttur.

GAZETECİLİK BİR BİLİMDİR

Gazetecilik bir bilimdir; yeterli donanıma sahip sorumlu gazeteci de, uygulamacı bir bilim adamıdır. Çünkü gazeteciler de bilim adamları gibi, insanoğlunun, bilgilerin anlaşılması ve paylaşılması gereksinimini karşılamaya hizmet ederler.
Lawrence Cronberg

Gazetecinin görevi, kanaatleri pazarlamak ya da inançlar uğruna kargaşa yaratmak değil; araştırma yapmak ve haber yazmaktır.
Johannes Gross

İyi gazeteci, üzerinde çalıştığı her türden konuya, eleştirel bir biçimde yaklaşabilen kişidir.
Hanns Joachim Friedrichs

Manşetlere uygun yeni bir skandalın ortaya çıktığı anda, gazetecinin olaya, mesleki bilgisini, cesaretini kullanarak kuşkuyla yaklaşması gerekir.
Wolf Schneider

Okurlarına, izleyicilerine ve dinleyicilerine karşı sorumluluk duyan gazeteci ajanslara, çıkarcı kişi ve gruplara, gösterilere ve skandallara olduğunca az inanmalı; çarpıtılmış haberlere, sabırla ve inatla karşı çıkmalıdır.
Paul-Josef Raue

Önce elimize, sonra dilimize düşen gerçek, öyle kılık değiştiriyor ki; kısa bir süre sonra tanımak imkansız oluyor.
Pitigrilli

Anlatmak isteyen, özellikle de anlatmayı becerebilen kişinin, medya dünyasında çalışma şansı vardır.
Hermann Schlapp

Dünyanın ekseni haber değildir. Haberci, görevini yaparken ahlaksal, hukuksal, toplumsal, ulusal ve uluslararası sorumluluklarını unutmayan kişidir.
Atilla Girgin