Basından slogan

Kula bela gelmez
Hak yazmadıkça.
Hak bela yazmaz
Kul azmadıkça!

Hz. Mevlana

Basın başlık

Basından

“Veri gazeteciliğinin etki bir biçimde yapılabilmesi ve demokrasiye hizmet edebilmesi için devletin de demokratik yönetişim ilkesine benimseyerek şeffaf bir biçimde yurttaşlarına bilgiyi açabilen, açıklayabilen bir devlet olması gerekir. Bu da elbette basitçe e-devlet web siteleri...

Yazının Devamı

Medya ve iletişim dünyası doğurgan bir anne misali her an bir yenilik çıkartmaya gebe bir halde görüntü veriyor. Bilişim dünyasının bile bütün buluşları iletişim ve medya alanına yönelik. Yarın sabah yeni bir şey çıkacak mı...

Yazının Devamı

Demokrasilerde yasama, yürütme ve yargı güçlerine ilaveten medya dördüncü kuvvet olarak kabul edilir. Demokrasi dışı güçlerin devreye girdiği ülkelerde medyanın güç sıralaması değişir; yasama, yürütme ve yargı güçlerinden bile etkli hale gelebilir. 6-7 Eylül Olayları,...

Yazının Devamı

Günümüz Türkiye’sinin en yakıcı, çözümü en güç görünen sorununun “Kürt sorunu” olduğu herhalde söylenebilir. Siyasal iktidarlar değişse de sorun güncelliğini, çözümsüzlüğünü koruyor. *** Kürt sorununu Türk sorunundan ayıramayız. Başka bir deyişle, Türkiye içinde Kürtlük kavramının...

Yazının Devamı

Son yıllarda, “Kürt kimliğini” çok konuştuk.

İsterseniz şimdi biraz da “Türk olmak” nedir, onu konuşalım.

Rahmetli babamdan bana kalan en etkileyici vatan menkıbesi şudur: “Oğlum, burası bizim son vatanımız. Gidecek başka vatanımız yok.”

Ben bu...

Yazının Devamı