Basından slogan

Kula bela gelmez
Hak yazmadıkça.
Hak bela yazmaz
Kul azmadıkça!

Hz. Mevlana

Basın başlık

Basından

İletişim Sektöründe Ortaya Çıkan Bazı Yeni Meslekler

Yaratıcı yazarlık:

Yaratıcı yazarlık; duyguları, düşünceleri, izlenimleri, hayalleri ifade etmeye yarayan özgür bir yazma biçimidir. Yaratıcı yazarın amacı okuru bilgilendirmek değil, etkilemektir. Akademik, mesleki, teknik ve bilgi vermeyi amaçlayan metinler, belli oranda ihtiva etseler de yaratıcı yazarlık kapsamında değerlendirilmezler.

Fikir üretme ve ilham alma,yazıya iyi bir giriş bölümü ve tatmin edici bir final, hedef kitleyi meraka bırakma tekniği, iyi bir üslup, senaryo yazmak yaratıcı yazarlıkta ele alınan konulardan bazılarıdır. Yeni medya ile birlikte öne çıkan yaratıcı yazarlık kavramıyla ilgili birbirinden farklı görüşler var. Bülent Somay’a göre; yaratıcı ve yazarlık kelimeleri yan yana gelince bir oksimoron oluşuyor. Somay, yazarlığın öğrenilebilir bir şey olmadığını belirtiyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık dersi veren öğretim üyesi Murat Gülsoy ise yaratıcı yazarlık eğitiminin bir sanat eğitimi olduğunu düşünüyor ve konusunda ehil kişiler tarafından verilmesi gerektiğini savunuyor. Gülsoy, tıpkı diğer sanat dallarında olduğu gibi yaratıcı yazarlığın da atölyede öğrenilebileceğini buna hayır demenin kolaycılık olduğunu ifade ediyor. 

Yaratıcı(creative) direktörlük:

Reklam ajanslarında fikir üreticilerinin, yazarların başındaki yönetici kreatif direktördür. Direktör ya da yöneticinin asli görevi sanat yönetmeni veya fikir üreticilerinden alabileceği en iyi verimi almaktır. Onları motive eden, yönlendiren, denetleyen, fikirleri değerlendiren insanlardır. Kreatif direktörlerin çoğunluğu yazarlardan veya sanat yönetmenlerinden yetişmiştir. Kreatif direktör, sanat yönetmeni ve yazarların bulunduğu gurubun başındaki kişidir.

Yaratıcı(creative) direktör

Adı üzerinde direktör yani yöneticidir. Amacı fikir üreticilerinden alabileceği en iyi verimi almaktır. Onları motive ederek, yönlendirerek, fikirlerini değerlendirerek verimli sonuçlar elde etmeye çalışırlar. Genellikle reklam sektöründe görev alan kreatif direktörler, reklam ajansındaki yaratıcı ekibin başı konumundadırlar. Yaratıcı ekibi motive ederek daha vermli sonuçlar elde etmeye çalışılır.

Dijital iletişim pazarlama direktörlüğü:

Yeni medya düzeni ile gelişen dijital pazarlama pek çok marka için vazgeçilmez bir araç oldu. Çalıştığı kurumun veya şirketin, dijital ortamda marka bilinirliğinin artırılması ve potansiyel kitlenin müşteriye dönüştürülmesinden sorumlu olan dijital pazarlama iletişim direktörünün; arama motoru pazarlaması, e-posta pazarlaması gibi yeni modelleri etkili bir şekilde kullanması gerekiyor.

Djital yayın tasarımı:

Dijital dünyada tasarım olgusu çok önemlidir ve iyi bir tasarım ancak farklı bir bakış açısı, hayal gücü ve matematiksel sonuçlarla ortaya çıkar. İyi bir dijital yayın tasarımcısı stratejik yaklaşımıyla deneyimini birleştirerek etkin tasarımlar üretir.

Dijital yayınların analiz ve tasarım çalışmalarının ilgili departmanlarla koordineli bir şekilde yerine  getirilmesini sağlayan, üretilen ürünlerin dijital olarak pazarda yer almasını sağlayan, dijital portalların ve interaktif yayınların, web siteleri ve animasyonlar gibi her türlü tasarım ve içerik çalışmalarının tasarımını ve takibini yapan yeni mesleklerden bir diğeri dijital yayın tasarımcısıdır.

Dijital kurumsal yayıncılık, maliyet ve insan kaynağı açısından ciddi avantajlara sahiptir.

Bilgisayar ve akıllı telefonla kolayca ilgilil yayına ulaşabildiğinizden markanın ulaşmak imkanı olmadığı bölgelerde de geniş bir tanıtım olanağı sunuluyor. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşaln dijital yayıncılık eğitimi veren kurslar, şirketlerin kurum içi iletişimine ve hedef kitlelerine yönelik tüm yayınlarının hazırlanması, içeriklerinin oluşturulması ve görsel açıdan zengileştirilmesi için tasarım ve kurumsal yayıncılık çalışmalarını kapsıyor.

Soyal medya stratejisti:

Sosyal ağların gelişmesiyle birlikte şirketlerin gündemine oturan sosyal medya yöneticileri, sosyal ağlar üzeriden eleman bulmaktan şirket reklamını yapmaya kadar pek çok alanda çalışıyor.

Sosyal medya uzmanı:

Genel olarak markalar için sosyal ağlarda (facebook,twitter…)  profesyonel sayfa oluşturma ve yönetme, içerik üretme, internet reklamları yayınlama işlerini yapar.

Müşteri ilişkiler uzmanlığı:

CRM-Customer Relaltionship Management olarak adlandırılan Müşteri İlişkileri Yönetimi veya Uzamanlığı ; birebir müşteri teması gibi görünse de aslında merkez ofislerde, bilgisayar başında sayılarla , istatistik bilgiler kullanılarak yapılan, özellikle bireysel müşterilerinin çok olduğu banka, perakende, satış şirketi gibi sektörlerde müşterinin harcama alışkanlıklarından, kişisel bilgilerine kadar tüm verileri inceleyerek, müşterileri gruplamak , onlara özgü kampanyalar yaratmak üzere bilgi üretir.

Blogger: Şirketler, kamu kuruluşları hatta websiteleri için araştırma yapıp blog içerikleri hazırlayan bu meslek dalı özellikle gençler arasında oldukça popüler.

Video gazeteciliği: İnternet’te artık her gün izlemeye alışıtığımız haber içerikli videoları hazırlayan bu gazeteciler, online mdeya alanındaki en parlak branşlardan biri olarak gösteriliyor. Online itibar yöneticiliği:

Gerçeklik yöneticisi:

Şirketlerde bir fikrin sanal dünyadaki gerçekliğini ve uygulanabilirliğini denetleyen ve uygulayan kişidir. Yeni fikirlerle ve girişimlerle para kazanmayı hedefliyorsanız ya da sahip olduğunuz fikrin şirket karlarını arttıracağına inanıyorsanız, özellikle bilişim endeksi şirketlerde gerçeklik yöneticisi mutlak gereklidir.

Hız direktörü:

Hız direktörü şirketin müşterilerini isteklerine hemen cevap vererek, onlara şirketin verdiği değeri gösterir. Hız konusunda uzman kişlerdir. Hız direktörü çalıştığı şirketin yeniliklerden bir an önce haberdar olmasını sağlayarak piyasaya yeni çıkan bir ürünün çabucak duyulmasını ve tanıtımını sağlar.

Dijital yayın tasarım ve yazılım uzmanı:

Kurum politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımın tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan bu mesajı sunan kişidir.

Nosyon yaratıcısı:

Bir markanın sahip olduğu kavramsal arka planı, yeni ürünler ve pazarlar bulmak için değerlendiren nosyon yaratıcısıdır. Bir markanın sahip olduğu her şey nosyon yaratıcısından sorulur. Nosyon yaratıcıları bir anlamda markaların genel yaratıcılarıdır. Yenilikten uzak nosyon yaratıcısı düşünmek mümkün değildir.

İçerik yöneticiliği:

Web sitelerinin tüm içerinğinden sorumlu olan bu yöneticiler, siteye gelen kullanıcı sayısını da arttırmakdan sorumludur.