Basından slogan

Kula bela gelmez
Hak yazmadıkça.
Hak bela yazmaz
Kul azmadıkça!

Hz. Mevlana

Basın başlık

Basından

Türkiye’nin Kamu Personeli Erkek (Hürriyet Gazetesi, 7 Ağustos 2005)

Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kamuda çalışan personelin cinsiyet ve yaş haritasını çıkardı. Kamuda çalışanların 3’te l’i kadınlardan oluşuyor. Son üç yılda işe alınanlar arasında kadınların oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.
Şahin, Anavatan Partisi Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, kamuda görev yapan personelin cinsiyet dağılımı, eğitim durumu ve yaşına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Şahin, Devlet Personel Başkanlığı’nın her üç yılda bir anket niteliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdiği bilgileri derleyerek istatistiki bilgi elde ettiğini bildirdi. Şahin, ellerinde en son 2003 yılı Haziran ayında derlenen bilgilerin bulunduğunu vurguladı.
Şahin’in açıkladığı verilere göre, kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışanların 571 bin 239’u kadın personel, 1 milyon 103 bin 196’sı da erkek personelden oluşuyor. Şahin, “Kasım 2002 tarihinden Mayıs 2005 tarihine kadar yapılan memur alımlarında, alınan personelin yaklaşık olarak yüzde 40.50’si bayan memurdur” dedi.
Şahin, iktidarları döneminde kamu kurum ve kuruluşları müdürlerinin en rahat çalışma ortamını buldukları ve AKP teşkilatlarından baskı görmedikleri görüşünü savundu. Şahin, bir başka soru önergesine verdiği yanıtta da, “Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri AKP teşkilatının hiçbir kademesi için özel kullanıma açılmamıştır. Bundan dolayı da diğer siyasi partilerin kullanımına açılması söz konusu olamaz. AKP, iktidarı döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının tesislerinin hiçbir zaman siyasilere açılmasını uygun görmemiş olup, 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana uygulanan politikalar açık ve net ortadadır” dedi.
CHP’li Nail Kamacı, AKP Antalya İl Başkanı Hamza Taş’ın kamu tesislerinde siyasi toplantı yaptığı iddialarını gündeme getirerek, diğer partilerin de bu imkanlardan yararlanıp yararlanamayacağını sormuştu.

Kamu Personelinin Eğitim Durumu
İlkokul: 48.277
Ortaokul: 117.077
Lise: 484 .777
2 yıllık Yüksek Öğrenim: 192.156
3 Yıllık Yüksek Öğrenim: 15.822
4 Yıllık Yüksek Öğrenim: 726.292
5 Yıllık Yüksek Öğrenim: 10.853
6Yıllık Yüksek Öğrenim: 61.821
Master: 13.137
Doktora: 5.885

Kamu Personelinin Yaş Durumu
19-20 yaş arası (20 yaş dahil) 6.231
21-25 yaş arası (25 yaş dahil) 283.744
26-30 yaş arası (30 yaş dahil) 664.256
31-35 yaş arası (35 yaş dahil) 577.011
36-40 yaş arası (40 yaş dahil) 478.959
41-45 yaş arası (45 yaş dahil) 285.838
46-50 yaş arası (50 yaş dahil) 89.708
51-55 yaş arası (55 yaş dahil) 9.522
55-60 yaş arası (60 yaş dahil) 10.025
61-65 yaş arası (65 yaş dahil) 6.314