Metin

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim.

Nazım Hikmet

"TÜRK MİLLETİ"

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Halkı'na, "TÜRK MİLLETİ" denir.
Mustafa Kemal ATATÜRK

"TÜRK"

"TÜRK" kelimesi, "bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dili-dini-ırkı-rengi-cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, mezhebi ne olursa olsun, tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kucaklayan milletin ortak adı"dır.
(DANIŞTAY'ın, 18 Şubat 2011 tarihli kararı)

"BİZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLARI DİYORUZ Kİ:"

Türkiye’de yaşama olanağı bulmuş herkes bir kez daha anımsamalı ki:

Yasadışı yöntem ve kanlı eylemlerle Devletimizi parçalamaya, insanımızı bölmeye, geleceğimizi karartmaya yönelik girişimleri tezgâhlayanlarla dayanışma içinde olan “satılmış işbirlikçilerle mücadele” görevlerimizin başında gelmelidir.

İnsanlıktan nasibini alamamış, izan ve insaf yoksunu o onursuzlara şöyle seslenmeliyiz:

“Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde, kökenleri ya da dini inançları ne olursa olsun yaşayanlar, Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşları:

Güneşinde ısınıyor, yağmurunla bereket buluyor; ekmeğini yiyor, suyunu içiyoruz; rızkımız bu topraklarda...

Herkes bilsin ki:
Parçalanacak Devletimiz, paylaşılacak vatanımız, indirilecek bayrağımız, yeniden çizilecek sınırımız, elden çıkarılacak toprağımız, terk edilecek ilimiz, vazgeçilecek insanımız, gidilecek yurdumuz, başka bir coğrafyada gelecek arayışımız yok.

Biz, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle büyük bir aileyiz. Biz bu ülkenin, cennet vatan Türkiye’nin sahibiyiz. Hep de sahibi kalacağız.”

Atilla GİRGİN

"ÜLKENİN TÜM FERTLERİNE SAYGI DUYMAK"

Bir ülkenin yurttaşları, o ülkenin devletine, toprağına, bayrağına, ülküsüne ve tüm fertlerine saygı duymak zorundadır. Bunun yanı sıra söz konusu ülkede yaşayan, ancak yurttaş olmayan kişiler de, kendilerine birçok yaşamsal olanağı sağlayan o ülkeyi, sorunlara bulaştırmamak, dolayısıyla maddi-manevi zarara uğratmamak gibi bir "ahlaki sorumluluğu" da taşımalıdırlar.

Atilla GİRGİN